Zorg voor en van iedereen

Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’. 

Afgelopen 20 jaar verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen meer en meer wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee was dat concurrentie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zou maken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest krijgt juist steeds minder keuzevrijheid. Ondertussen zijn zorgverleners veel te veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en politiek vertrouwen hen niet. 

Vechtmarkt

De zorg is een ware vechtmarkt geworden. Verzekeraars besteden jaarlijks alleen al 500 miljoen euro zorggeld aan reclame en marketing. Er zijn sinds de vercommercialisering ruim honderden miljoenen verspild aan het overstapcircus waar verreweg de meeste mensen helemaal geen gebruik van maken.

Boete op ziek zijn

Tegelijkertijd vangen we de zorgkosten steeds minder vaak samen op. Steeds vaker wordt gezegd: u betaalt het zelf maar. Wie de pech heeft om ziek te worden, betaalt 385 euro meer dan gezonde mensen, via het eigen risico. Dit bedrag is de afgelopen jaren verdubbeld. Dat is oneerlijk, en leidt er toe dat steeds meer mensen afzien van noodzakelijke zorg, omdat ze die niet kunnen betalen. Huisartsen luiden hierover al jaren de noodklok, maar het eigen risico blijft maar stijgen.

Zorg voor en van iedereen

Met de vercommercialisering van de zorg is een verkeerde weg ingeslagen. Het is tijd om een nieuwe richting te kiezen.  

Een Nationaal ZorgFonds 

Ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen. Premiegeld gaat naar zorg en één organisatie, en niet naar marketing, winstuitkeringen en de bureaucratie van -tig verzekeraars.

Eigen risico afschaffen

Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen om tijdig zorg te vragen, zodat problemen verergeren en behandeling uiteindelijk juist meer kost. We schaffen het eigen risico daarom af.

De zorg moet voor en van iedereen zijn. Van de bevolking en de zorgverleners. Daarom deze nieuwe richting.

Steun deze campagne en herover de zorg.

-

Ton van den BergFNV Senioren
Rogier BottingFysiotherapeut te Den Haag
Sjaak BralCabaretier en presentator
Bart BruijnHuisarts te Streefkerk
Edo BrunnerActeur en presentator
CarrieSociaal advocaat en columniste
Ewald EngelenFinancieel geograaf en publicist
Sanne FrielingVerloskundige van het Jaar 2013
Cobie GroenendijkPsychiater te Amsterdam
Henk Krol50PLUS-fractievoorzitter Tweede Kamer
Lilian MarijnissenSP-fractievoorzitter Tweede Kamer
Erik van MuiswinkelCabaretier en presentator
Jim van OsHoogleraar psychiatrie
Jan SlagterDirecteur en presentator Omroep Max
Frans SlangenSeniorenvereniging KBO-Brabant
Pieter TjassingFNV Uitkeringsgerechtigden
Martien WijnenVoorzitter sectorbestuur FNV Zorg & Welzijn
Dagmar van WijngaardenHuisarts te Amsterdam
CareConsult ThuiszorgThuiszorg

 

Sluit je aan!