Persoonsgegevens en privacy

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Om politieke verandering af te dwingen moeten we mensen in beweging brengen. Om bijeenkomsten en acties te kunnen organiseren en om sympathisanten op de hoogte te kunnen houden houden we contactgegevens bij.

Wie beheert de gegevens?

De campagne voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico is opgezet door de SP (Socialistische Partij). De SP verzorgt ook de site en andere middelen, en is daarmee verantwoordelijk voor het op correcte wijze verzamelen, verwerken en veilig houden van de verzamelde persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we?

Voor een aanmelding / steunbetuiging vragen vragen we om naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats. Voor het verzenden van actiepaketten of ander materiaal is het nodig om een volledig adres in te voeren.

Ook houden we bij voor welke specifieke elementen van een actie iemand aangeeft interesse te hebben, bijvoorbeeld of iemand naar een bijeenkomst wil komen, of dat ze graag een actiepakket opgestuurd krijgen.

Daarbij zijn we ons ervan bewust dat interesse in een (door de SP opgezette) actie een gevoeliger soort persoonlijke informatie is dan andere gegevens. Impliciet is het informatie over iemands politieke voorkeur.

Meten van websitebezoek en cookies

Naast de op de site verzamelde persoonsgegevens maken we gebruik van Google Analytics om het verkeer naar de website te meten. De variant van de cookie die we plaatsen anonimiseert de IP-adressen van gebruikers waardoor we bezoek niet direct naar individuele personen kunnen herleiden. Een waarschuwing hiervoor is niet nodig en wordt daarom door ons ook niet getoond.

Wat doen we ermee?

We versturen nieuws en oproepen via e-mail , en nemen telefonisch contact op wanneer daar een concrete aanleiding voor is. Bijvoorbeeld voor een uitnodiging voor een actiebijeenkomst in de buurt of in het geval van groot nieuws over onze actie.

Het gebruik van contactgegevens blijft beperkt tot de actie 'Nationaal ZorgFonds'. Alleen wanneer iemand expliciet aangegeeft geïnteresseerd te zijn in ander nieuws van de SP kunnen we de in het kader van deze actie verzamelde gegevens doorzetten naar een andere lijst in onze administratie.

Vragen?

Wij horen graag van je via info@nationaalzorgfonds.nl.