Zorgmeter

Zorgmeter

Wat beloofden partijen in de Tweede Kamer over onze zorg tijdens de laatste verkiezingen? Willen ze door op de weg van bureaucratie, zorgverzekeraars, winsten en concurrentie? Of willen ze het Nationaal ZorgFonds? Deze Zorgmeter laat zien wat de beloftes van de verschillende partijen waren tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen voor onze zorg. Klik hieronder op de Zorgmeter en weet wat de beloften van de partijen waren over het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.

Maatregel
D66
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
SP
Eigen risico afschaffen
0D66 wil een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling, met een maximum van 400 euro per jaar in totaal. Vanaf de vijfde behandeling geldt geen eigen bijdrage meer.
1VVD bevriest weliswaar het eigen risico, maar maakt het mogelijk om een hoger vrijwilliger eigen risico te nemen. Dit doet afbreuk aan de solidariteit, aangezien gezonde mensen doorgaans een hoger vrijwillig eigen risico nemen in ruil voor een lagere premie.
2PVV schaft het eigen risico af.
1Het CDA bevriest het eigen risico op 385 euro.
1De PvdA halveert het eigen risico naar 192,50 euro.
1GroenLinks wil een inkomensafhankelijk eigen risico. Nul euro voor lage inkomens tot 750 euro voor de hoogste inkomens.
2SP schaft het eigen risico af.
Inkomensafhankelijke zorgpremie
1D66 halveert de zorgpremie waardoor de zorgtoeslag overbodig wordt.
1De VVD staat open voor het beperken van premiestijging via akkoorden, maar doet verder geen harde beloftes, omdat “het geld dan ergens anders vandaan moeten komen”.
0PVV doet niks aan de zorgpremie.
0Het CDA doet niks aan de zorgpremie.
2De Pvda verlaagt de zorgpremie zodat de zorgtoeslag kan worden afgeschaft.
2GroenLinks verlaagt de zorgpremie zodat de zorgtoeslag kan worden afgeschaft.
2SP maakt de zorgpremie inkomensafhankelijk, hiermee wordt de zorgtoeslag overbodig.
De markt in de zorg afschaffen
1D66 wil hoofdlijnenakkoorden en regionale samenwerking. Dit zijn geen nieuwe oplossingen om marktwerking tegen te gaan.
1De VVD benoemt dat doorgeschoten marktwerking de menselijke maat uit het oog kan verliezen, maar laat het na hier concrete oplossingen aan te koppelen waardoor deze maatregelen voort kunnen blijven bestaan.
0PVV doet niks aan de marktwerking.
1Het CDA bekritiseert productieprikkels, aanbestedingen en productietargets die leiden tot onnodige behandelingen.
1De PvdA wil de regierol weg bij de zorgverzekeraar en meer macht voor regionale samenwerkingsverbanden.
1GroenLinks wil af van marktwerking in de zorg, maar staat concurrentie tussen regionale zorgfondsen nog wel toe.
2De SP wil af van marktwerking in de zorg.
Spoedeisende hulpposten heropenen
0D66 benoemt het belang van de toegankelijkheid van streekziekenhuizen maar geeft hier geen concrete oplossingen voor.
0De VVD heeft weinig tot geen aandacht voor de verschraling van ziekenhuiszorg en de gesloten afdelingen in met name dunbevolkte gebieden.
1PVV wil investeren in ziekenhuizen en wil dat streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen niet langer elkaars concurrenten zijn.
1Het CDA benoemt het belang van regioziekenhuizen waar mensen terechtkunnen voor basiszorg, maar is alsnog voorstander van het centreren van hoogspecialistische zorg in topcentra.
2De PvdA wil dat iedereen binnen 15 minuten een spoedeisende hulp kan bereiken.
1GroenLinks wil zorg financieren op basis van beschikbaarheid.
2De SP vindt dat elke regio een volwaardig ziekenhuis verdient, ook voor alle spoedeisende zorg in een ziekenhuis (waaronder ook acute verloskunde). Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen en daar waar nodig gaan reeds gesloten afdelingen weer open. Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen.
Artsen in loondienst
2D66 wil dat medisch specialisten in loondienst gaan werken zodat er geen financiële prikkel is om bepaalde behandelingen uit te voeren.
1De VVD stelt voor nieuwe artsen in loondienst te nemen, waardoor bestaande vrijgevestigde artsen veel kunnen blijven verdienen.
1PVV hinkt op twee gedachten, enerzijds voor artsen in loondienst (al noemt de partij dit niet expliciet in het programma) en anderzijds van mening dat specialisten zich vrij moeten kunnen vestigen naast een ziekenhuis.
2Het CDA wil dat artsen in loondienst gaan.
2De PvdA wil dat artsen in loondienst gaan zodat zij geen exorbitante salarissen verdienen.
2GroenLinks wil dat medisch specialisten in loondienst komen en onder de Wet normering topinkomens vallen.
2De SP wil dat specialisten in loondienst gaan werken.
Een stelsel zonder zorgverzekeraars
0D66 houdt vast aan het huidige stelsel met marktwerking waarin verzekeraars concurreren door middel van het aanbieden van verschillende polissen.
0De VVD houdt vast aan het huidige stelsel met marktwerking waarin verzekeraars concurreren door middel van het aanbieden van verschillende polissen.
0PVV houdt vast aan het huidige stelsel.
0Het CDA houdt vast aan het huidige stelsel met marktwerking waarin verzekeraars concurreren door middel van het aanbieden van verschillende polissen.
0De PvdA houdt vast aan het huidige stelsel met marktwerking waarin verzekeraars concurreren door middel van het aanbieden van verschillende polissen.
1GroenLinks wil een stelselwijziging waar afspraken worden gemaakt met publieke zorgfondsen.
2De SP wil een Nationaal ZorgFonds met dezelfde polis voor iedereen.
Totaal
4
4
4
5
8
8
12
Groen = 2 punten
Oranje = 1 punt
Rood = 0 punten
(Klik op de punten voor aanvullende informatie)
Eigen risico afschaffen
SP
2SP schaft het eigen risico af.
GroenLinks
1GroenLinks wil een inkomensafhankelijk eigen risico. Nul euro voor lage inkomens tot 750 euro voor de hoogste inkomens.
PvdA
1De PvdA halveert het eigen risico naar 192,50 euro.
PVV
2PVV schaft het eigen risico af.
VVD
1VVD bevriest weliswaar het eigen risico, maar maakt het mogelijk om een hoger vrijwilliger eigen risico te nemen. Dit doet afbreuk aan de solidariteit, aangezien gezonde mensen doorgaans een hoger vrijwillig eigen risico nemen in ruil voor een lagere premie.
CDA
1Het CDA bevriest het eigen risico op 385 euro.
D66
0D66 wil een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling, met een maximum van 400 euro per jaar in totaal. Vanaf de vijfde behandeling geldt geen eigen bijdrage meer.
Inkomensafhankelijke zorgpremie
SP
2SP maakt de zorgpremie inkomensafhankelijk, hiermee wordt de zorgtoeslag overbodig.
GroenLinks
2GroenLinks verlaagt de zorgpremie zodat de zorgtoeslag kan worden afgeschaft.
PvdA
2De Pvda verlaagt de zorgpremie zodat de zorgtoeslag kan worden afgeschaft.
VVD
1De VVD staat open voor het beperken van premiestijging via akkoorden, maar doet verder geen harde beloftes, omdat “het geld dan ergens anders vandaan moeten komen”.
D66
1D66 halveert de zorgpremie waardoor de zorgtoeslag overbodig wordt.
CDA
0Het CDA doet niks aan de zorgpremie.
PVV
0PVV doet niks aan de zorgpremie.
De markt in de zorg afschaffen
SP
2De SP wil af van marktwerking in de zorg.
GroenLinks
1GroenLinks wil af van marktwerking in de zorg, maar staat concurrentie tussen regionale zorgfondsen nog wel toe.
PvdA
1De PvdA wil de regierol weg bij de zorgverzekeraar en meer macht voor regionale samenwerkingsverbanden.
CDA
1Het CDA bekritiseert productieprikkels, aanbestedingen en productietargets die leiden tot onnodige behandelingen.
D66
1D66 wil hoofdlijnenakkoorden en regionale samenwerking. Dit zijn geen nieuwe oplossingen om marktwerking tegen te gaan.
VVD
1De VVD benoemt dat doorgeschoten marktwerking de menselijke maat uit het oog kan verliezen, maar laat het na hier concrete oplossingen aan te koppelen waardoor deze maatregelen voort kunnen blijven bestaan
PVV
0PVV doet niks aan de marktwerking.
Spoedeisende hulpposten heropenen
SP
2De SP vindt dat elke regio een volwaardig ziekenhuis verdient, ook voor alle spoedeisende zorg in een ziekenhuis (waaronder ook acute verloskunde). Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen en daar waar nodig gaan reeds gesloten afdelingen weer open. Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen.
GroenLinks
1GroenLinks wil zorg financieren op basis van beschikbaarheid.
PvdA
2De PvdA wil dat iedereen binnen 15 minuten een spoedeisende hulp kan bereiken.
CDA
1Het CDA benoemt het belang van regioziekenhuizen waar mensen terechtkunnen voor basiszorg, maar is alsnog voorstander van het centreren van hoogspecialistische zorg in topcentra.
PVV
1PVV wil investeren in ziekenhuizen en wil dat streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen niet langer elkaars concurrenten zijn.
D66
0D66 benoemt het belang van de toegankelijkheid van streekziekenhuizen maar geeft hier geen concrete oplossingen voor.
VVD
0De VVD heeft weinig tot geen aandacht voor de verschraling van ziekenhuiszorg en de gesloten afdelingen in met name dunbevolkte gebieden.
Artsen in loondienst
SP
2De SP wil dat specialisten in loondienst gaan werken.
GroenLinks
2GroenLinks wil dat medisch specialisten in loondienst komen en onder de Wet normering topinkomens vallen.
PvdA
2De PvdA wil dat artsen in loondienst gaan zodat zij geen exorbitante salarissen verdienen.
CDA
2Het CDA wil dat artsen in loondienst gaan.
D66
2D66 wil dat medisch specialisten in loondienst gaan werken zodat er geen financiële prikkel is om bepaalde behandelingen uit te voeren.
PVV
1PVV hinkt op twee gedachten, enerzijds voor artsen in loondienst (al noemt de partij dit niet expliciet in het programma) en anderzijds van mening dat specialisten zich vrij moeten kunnen vestigen naast een ziekenhuis.
VVD
1De VVD stelt voor nieuwe artsen in loondienst te nemen, waardoor bestaande vrijgevestigde artsen veel kunnen blijven verdienen.
Een stelsel zonder zorgverzekeraars
SP
2De SP wil een Nationaal ZorgFonds met dezelfde polis voor iedereen.
GroenLinks
1GroenLinks wil een stelselwijziging waar afspraken worden gemaakt met publieke zorgfondsen.
PvdA
0De PvdA houdt vast aan het huidige stelsel met marktwerking waarin verzekeraars concurreren door middel van het aanbieden van verschillende polissen.
CDA
0Het CDA houdt vast aan het huidige stelsel met marktwerking waarin verzekeraars concurreren door middel van het aanbieden van verschillende polissen.
PVV
0PVV houdt vast aan het huidige stelsel.
D66
0D66 houdt vast aan het huidige stelsel met marktwerking waarin verzekeraars concurreren door middel van het aanbieden van verschillende polissen.
VVD
0De VVD houdt vast aan het huidige stelsel met marktwerking waarin verzekeraars concurreren door middel van het aanbieden van verschillende polissen.
Totale punten per partij
SP
12
GroenLinks
8
PvdA
8
CDA
5
PVV
4
VVD
4
D66
4

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Maar er staat een boete van €385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Dat moet anders. Wij zeggen: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Deel deze pagina